Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
01.09.2017

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RP, po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie na pierwsze dziecko można otrzymać wówczas, gdy dochód na członka rodziny nie przekroczy 800 zł lub 1 200 zł na członka rodziny, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski oświadczenie wychowawcze są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, mogą także być przesyłane w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną, Emp@tię, PUE, ZUS oraz ePUAP.

W okresie od 1.08.2017 do 31.08.2017 wnioski przyjmowano na bieżąco, dzięki wydłużonym godzinom pracy Ośrodka oraz zaangażowaniu większej liczby pracowników.

Na dzień 31.08.2017 przyjęto 1449 wniosków, co według przewidywanej prognozy stanowi prawie 100%.

Poniższe wykresy przedstawiają wpływ wniosków w poszczególnych dniach miesiąca sierpnia.


powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2017-09-01 13:54:50)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2017-09-01 13:55:39)