13.04.2022

Wsparcie psychologiczne dla uchodźców

21.03.2022

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

21.03.2022

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

21.03.2022

Wniosek o wypłatę 300 zł dla obywateli Ukrainy

16.03.2022

PESEL dla obywateli Ukrainy

11.03.2022

Płatności kartą w OPSWybierz miejscowość i ulicę: