Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Dodatek energetyczny
Miejsce załatwienia sprawy: Dział Dodatków Mieszkaniowych
Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyznanie dodatku energetycznego
 • Kserokopia umowy kompleksowej (umowy sprzedaży energii elektrycznej)
 • Nr konta Bankowego i nazwa Banku, na który należy przelewać dodatek energetyczny
 • Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 16
  47-100 Strzelce Opolskie
  Dział "Dodatki mieszkaniowe"
  Pokój Nr 12
  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
  Opłaty: Brak
  Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  Inne wskazówki, uwagi: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013 poz. 984 ) - oraz wydane na jej podstawie Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. i 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

  Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. ( M.P. 2013, poz.963);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. ( M.P. 2014, poz.291);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2014, poz. 1628 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U. 2014 poz. 224)
 • Pliki do pobrania:
  powrót

  Rejestr zmian podstrony
  Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2015-03-09 11:28:19)
  Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2015-03-09 11:29:43)