Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Dodatek energetyczny
Miejsce załatwienia sprawy:
Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyznanie dodatku energetycznego
 • Kserokopia umowy kompleksowej (umowy sprzedaży energii elektrycznej)
 • Nr konta Bankowego i nazwa Banku, na który należy przelewać dodatek energetyczny
 • Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 16
  47-100 Strzelce Opolskie
  Dział "Dodatki mieszkaniowe"
  Pokój Nr 12
  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
  Opłaty: Brak
  Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  Inne wskazówki, uwagi: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 220 ze zm.)  oraz wydane na jej podstawie Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2017, poz. 394)  w sprawie wysokości dodatku energetycznego – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

  Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.) Prawo energetyczne;
  • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. ( M.P. 2017, poz.394)
  Pliki do pobrania:
  powrót

  Rejestr zmian podstrony
  Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2015-03-09 11:28:19)
  Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2018-03-05 11:07:36)