Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Dodatek osłonowy

Przedmiot sprawy: Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Dodatkowe informacje: Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Miejsce załatwienia sprawy: Dział Świadczeń Społecznych
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie prawa do dodatku osłonowego, a w indywidualnych przypadkach inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania dodatku osłonowego.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Pokój Nr 12 i 21
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Wnioski można składać do 31 października 2022 r., po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Opłaty: Brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Po przyznaniu dodatku osłonowego przesyłana jest o tym informacja na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać w OPS (informacje nie będą wysyłane listownie). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1)
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2022-03-23 13:29:19)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-08-18 13:16:42)
Liczba odwiedzin: 1744

Stopka

Zamknij