Nieodpłatna pomoc prawna
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 77 4401797 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl 

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna przez organizację pozarządową "Fundacja Honeste Vivere" z siedzibą w Warszawie (KRS 0000337010):

Budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

poniedziałek: 7:00-11:00
wtorek - piątek:  7:00-11:00 oraz 14:00-18:00

 

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2019-04-23 15:01:54)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2019-04-23 15:03:07)