Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
22.04.2020

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.
Z programu mogą korzystać osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Zadaniem projektu jest podjęcie działań w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 w zakresie: 1. uruchomienia usługi tzw. kuriera społecznego; 2. dożywiania osób niesamodzielnych.

Usługa tzw. kuriera społecznego dotyczy w szczególności sprawiania zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków (obiad), doraźnej pomocy wg potrzeb.

Dożywianie osób niesamodzielnych oznacza przygotowywanie oraz dostarczanie przez 7 dni w tygodniu, w okresie trwania epidemii COVID-19, gorącego, dwudaniowego posiłku (obiadu).

Koszt zakupu artykułów spożywczych, leków oraz posiłków pokrywa osoba wspierana, z wyłączeniem ciepłego posiłku (obiadu), który jest finansowany z Projektu.

Obiady są sporządzane przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną w Strzelcach Opolskich. Aktualnie z tej formy pomocy korzysta ponad 90 osób. Przewiduje się, że okresie stanu epidemii obiady trafią do ponad 120 osób.

Obiady do osób wspieranych, są dowożone przez 5 kurierów społecznych. Dodatkowo dwóch kurierów pomaga w zakupie i dowożeniu artykułów spożywczych, leków.

Projekt „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” ma być realizowany do 30 czerwca 2020 r.


powrót