Wyszukiwarka spraw, Skierowanie do Śr - Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.
  • Dowód osobisty.
  • Oświadczenie majątkowe.
  • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Skierowanie od lekarza specjalisty (psychiatra, neurolog).
Gdzie odebrać formularze: Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Habryki 11
47-100 Strzelce Opolskie
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Opłaty: opłat brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: O skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą się ubiegać osoby wymienione w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
Podstawa prawna:
  • ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878).

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:11:46)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2020-09-24 07:54:50)
Liczba odwiedzin: 8808

Stopka

Zamknij