Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
21.03.2022

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Wysokość świadczenia, wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16.

Pliki do pobrania:

powrót