Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31-10-2013 jest to dochód z 2011 r.)
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Pokój Nr 20 i 21
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
  • Wysokość zapomogi wynosi 1000zł
  • Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia
  • Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 12:18:35)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-04-11 15:52:50)
Liczba odwiedzin: 11515

Stopka

Zamknij