Ogłoszenia i komunikaty
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
20.08.2014

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA 2014 R. ROZPOCZNIE SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015.
/Okres zasiłkowy oznacza okres od 01-11-2014 do 31-10-2015/.
  1. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.  
  2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku rodzinnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (aktualnie z 2013 r.) nie przekracza kwoty 574 zł netto lub 664 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski na okres świadczeniowy 2014/2015 są przyjmowane od 1 sierpnia 2014 r. /Okres świadczeniowy oznacza okres od 01-10-2014 do 30-09-2015/.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,- zł.

Obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla mieszkańców miasta i gminy Strzelce Opolskie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Społecznych, Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16, pok. 20 i 21, tel. 77/463-08-78, 77/463-08-77, godz. urzędowania: poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od godz. 7.30 do 15.30, piątek od godz. 7.30 do 14.00.
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2014-08-20 13:06:49)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2014-08-20 13:06:56)