Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (tzw. dodatek gazowy)

Przedmiot sprawy: Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 2. Faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT) 3. Dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT
Inne wskazówki, uwagi:
  1. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT
  2. Odbiorcy paliw gazowych składają wniosek nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  3. Refundacja przysługuje, jeżeli gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
  • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.)
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2023-01-31 13:20:02)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2023-01-31 13:21:13)
Liczba odwiedzin: 691

Stopka

Zamknij