Program Opieka wytchnieniowa
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zaprasza mieszkańców gminy Strzelce Opolskie do wzięcia udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Strzelce Opolskie w 2022 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Strzelce Opolskie otrzymała na ten cel 58 752,00 zł.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Program będzie realizowany do 31.12.2022r.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu są to :
  1. Karta zgłoszenia do programu,
  2. Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka,
  3. Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  4. Informacja RODO.

Wypełnione dokumenty można składać w następujący sposób:
  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie;
  • wysłać pocztą elektroniczną na adres email info@opsstrzelce.pl (skan dokumentów) Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich tel. 77/ 4630875 w poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00, we wtorek, środę i w czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, i piątek w godzinach 7.30-14.00 Więcej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-05-25 10:05:31)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-03-22 13:04:12)