Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2011-11-15 11:46:40)